Umiejętności osobisteMarketing i reklamaHarmonogram szkoleń otwartychFormularz zgłoszeniaWarunki udziału w szkoleniuSzkolenia e-learningoweKsięgarnia
Szkolenie e-learningKsiążki: 79 zł netto
Eko-Branding. Skuteczni bo ekologiczni. [2014]Silna Marka - Zielona Marka [2014-2015]ZREALIZOWANE PROJEKTY [2013-2005]
ReferencjeMisjaWartości Midwest ITSEDoświadczenieLudzie Midwestu TrenerzyKlienciAbout Us
Polityka Prywatności
Nauka popłaca MIDWEST ITS Education
       
       
szukaj:    
Archiwum
  Zgłoś zapytanie

Newsletter Październik - Ucz się z nami cz.1

Słyszeć nie znaczy słuchać!

Słyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji odbieranych bodźców słuchowych. Słuchanie polega na dokonywaniu odkodowania znaczeń słyszanych słów. Słuchanie może mieć charakter czynny lub bierny. Słuchać biernie znaczy prawie tyle samo co słyszeć. Słuchanie bierne zachodzi wówczas kiedy poziom motywacji osoby słuchającej jest bardzo niski.

Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. Jest to proces kierunkowy - służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc. Aktywne słuchanie przejawia się zarówno w formie werbalnej jak również niewerbalnej. Potakiwanie, uśmiech, grymas na twarzy, aprobata, zdziwienie okazywane za pomocą wzroku to tylko niewerbalne sygnały świadczące o aktywnym słuchaniu.

Werbalnym przejawem aktywnego słuchania może być parafrazowanie wypowiedzi, zadawanie pytań, okazywanie empatii.

Zasady dobrego słuchania

1. Pełna akceptacja drugiej osoby

2. Szacunek dla uczuć drugiej osoby

3. Tolerancja

Funkcje słuchania

1. Aktywne słuchanie umożliwia mówiącemu poczuć naszą akceptację i przez to staje się dowartościowany. Świadczy o zrozumieniu, bądź chęci zrozumienia osoby mówiącej.

2. Aktywne słuchanie prowokuje drugą osobę do mówienia subiektywnego, zgodnego z tym jak problem widzi i przeżywa. Niezbędna jest atmosfera wzajemnego zaufania.

3. Aktywne słuchanie pozwala uporządkować informację, umożliwia mówiącemu samodzielne odszukanie rozwiązania.

4. Aktywne słuchanie zapobiega wyciąganiu przedwczesnych wniosków na podstawie przypuszczenia. Umożliwia nieudzielanie zbędnych rad.

5. Aktywne słuchanie umożliwia wygadanie się. Przynosi to ulgę i problem jest łatwiejszy do zniesienia.

Zachowanie się słuchającego:

 • kontakt wzrokowy
 • okazywanie zainteresowania
 • zachęcanie rozmówcy do kontynuacji jego wypowiedzi
 • dopytywanie o szczegóły
 • dopytywanie o kolejne informacje
 • regularne streszczanie
 • pominięcie własnych spostrzeżeń, opinii i poglądów
 • nieokazywanie dezaprobaty
 • cierpliwość
 • akceptowanie pauz (poszukiwanie przez mówiącego właściwych określeń)

Najczęściej popełniane błędy:

 • postawa wyrażająca brak zainteresowania 
 • przerywanie czyjeś wypowiedzi
 • zmiana tematu rozmowy
 • myślenie o czymś innym
 • reakcje impulsywne
 • pochopne rady
 • wartościowanie
 • przedwczesne przypuszczenia

 

Umiejętne słuchanie jest już formą pomocy. Jest to objaw bycia obok, zainteresowania. To dawanie człowiekowi tego, co w danym momencie jest mu potrzebne.

 

 

Zgłoś zapytanie
  
« powrót
 
     
 
Copyrights MIDWEST ITSE 2007. Hosting: Hostersi.     Projekt i realizacja PIKTO.